Žádost o pronájem tělocvičny zde

Pronájem tělocvičny

Tělocvična se pronajímá pouze pro sportovní účely. Veškeré výjimky při pronájmu tělocvičny i učeben jsou v kompetenci ředitele školy. Prioritou při výběru klientů je délka a množství pronájmů. Obecně mají přednost dlouhodobí nájemníci před kratšími pronájmy a před jednorázovými akcemi. Subjekty (spolky se sídlem v Hodslavicích) nabízející činnost žákům mají přednost ve výběru odpoledních a víkendových hodin. Uvedené ceny jsou vždy za 60 minut pronájmu, platí se za každou započatu hodinu. 

Klienti budou vpuštěni do tělocvičny 10 minut před začátkem lekce, 15 minut po skončení lekce tělocvičnu opouštějí (jinak jim bude naúčtována další hodina). Uvedené ceny jsou předběžné a mohou se měnit, u jednorázových a víkendových pronájmů se cena stanovuje smluvně, např. podle délky pronájmu, typu akce, …

V pracovní dny je tělocvična veřejnosti k dispozici od 16.00h, o víkendech 8.00 – 21. 00h.

 

Sazby za pronájem tělocvičny

Úprava cen od 1. 1. 2023

pravidelná činnost tělocvična 180,- Kč/ hod

pravidelná činnost žáci tělocvična 90,-Kč/hod

sleva za dlouhodobý pronájem (delší než 3 měsíce) -10%

Vratná záloha na čipovou kartu 100,- Kč/1 ks.

 

Pravidla pro využití tělocvičny

Vedoucí cvičení (zástupce) :

 1. Nesmí využívat prostory tělocvičny k uskutečňování svých ekonomických činností.
 2. Zodpovídá za bezpečnost členů svého oddílu.
 3. Zodpovídá za dodržování aktuálních hygienických opatření stanovených vládou ČR.
 4. Zodpovídá za dodržování dohodnutých termínů a časů cvičení.
 5. Osobně vpouští cvičence do budovy.
 6. Závady v tělocvičně a v prostorách k ní náležejících zjištěné při příchodu nahlásí v další pracovní den do 8,00 hodin. Pokud tak neučiní, bude jeho skupina považována za viníka.
 7. Po dobu cvičení je stále přítomen v tělocvičně.
 8. Zodpovídá za používání pouze vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.
 9. Poslední opouští a uzamyká budovu, přičemž zodpovídá za:
 • úklid použitého nářadí a sportovních potřeb
 • pořádek v tělocvičně a příslušenství
 • zhasnutí světel v tělocvičně, na chodbách a příslušenství
 • zavření a zabezpečení oken proti vniknutí
 • uzavření vodovodních kohoutů

     10. Seznámí cvičence s následujícími pravidly a plně zodpovídá za jejich dodržování.

 

Cvičenci:

 1. Vstupují do objektu školy vchodem k tomu určeným, do sportovní obuvi se přezouvají v šatně a do tělocvičny vstupují v čisté sportovní obuvi.
 2. V objektu školy nesmí uschovávat jízdní kola.
 3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení školy, vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.
 4. Nesmí v objektu školy kouřit, požívat alkohol a toxické látky.

Termín pro ukončení cvičení a odevzdání čipů je stanoven na 30.6. daného roku.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena sportovní činnost v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení.

Bližší informace u paní Lady Gerykové na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 555222618

Žádost o pronájem naleznete v sekci dokumenty (formuláře pro žadatele) zde.

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015